Relais

Sturen met relais

Een standaardverbruiker (bijvoorbeeld een lamp of een stopcontact, etc.) kan direct gestuurd worden via deze module. Er zijn 8 relais beschikbaar die 8 afzonderlijke verbruikers kunnen sturen met deze module

Naast deze uitgangen beschikt de module ook over 8 additionele ingangen, die zowel digitale signalen (zie digitale IO) als analoge signalen kunnen binnenlezen.

Technische Specificaties

  • Werkspanning: +12 Vdc tot +24 Vdc
  • Max Stroomverbruik: 20mA
  • Aantal Relais: 8
  • Aantal Ingangen: 8
  • Afzonderlijk te configureren